Jazz in Wageningen

De Stichting Jazz in Wageningen wil de beste Nederlandse en internationale hedendaagse jazz en geïmproviseerde muziek in Wageningen laten klinken. Muziek van bijzondere kwaliteit die de toehoorders niet alleen vermaakt, maar ook wakker schudt op emotioneel en creatief vlak. Muziek die in Wageningen en de regio niet of nauwelijks live te horen is.

 

Vroeger

De Stichting Jazz in Wageningen was in de jaren 80 van de vorige eeuw zeer actief en organiseerde concerten. Daar heeft menig Nederlands jazzmuzikant van zich laten horen. Daarnaast organiseerde de stichting workshops en jamsessies. In de jaren 90 doofden de activiteiten totdat er nog slechts een slapende stichting bestond.

 

Nu

De stichting is in 2010 wakker gekust en organiseert nu concerten, 2 festivals, workshops en jamsessies. De concerten vinden plaats op verschillende locaties. Onder andere in Junushoff, in Impulse op Wageningen Campus en in Café Loburg. Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten vult het nieuwsbrief-formulier onder aan de pagina in. 

 

Governance Code Cultuur

De Stichting Jazz in Wageningen onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur werkt op vrijwillige basis aan de totstandkoming van de evenementen. Bestuursleden verrichten specifieke taken zoals programmering, fondsenwerving, communicatie, coördinatie van vrijwilligers, op- en afbouw. Daarnaast zijn vele vrijwilligers actief die uiteenlopende taken voor hun rekening nemen.

 

ANBI

De Stichting Jazz In Wageningen heeft een ANBI-status. Het RSIN-nummer is 54.53.329. Hieronder vindt u een aantal stukken waarin het reilen en zeilen van de stichting wordt beschreven:

Beleidsplan JIW 2020

Jaarverslag JIW 2021

Jaarverslag JIW 2022

Jaarverslag JIW 2023

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Jazz bestaat uit

Robbert Kamphuis (voorzitter)

Jack Bogers (penningmeester)

Franc Heijke (secretaris)

Oscar Meijer (kaarten)

Vacature (PR)

Zij zijn te bereiken via het contactformulier onder aan deze pagina.